Sulatis

Suomen laskennallisten tieteiden seura on tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on laskennallisten tieteiden aseman vahvistaminen ja alan tulosten hyödyntämisen tukeminen Suomessa.

Yhdistys edistää laskennallisten tieteiden kehittämistä ja tutkimustulosten hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa sekä tukee alan tutkimustyötä ja tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja muita tapahtumia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi taloutensa ja varojensa puitteissa myöntää tukea tutkijoiden matka- ja muihin stipendeihin, julkaisutoimintaan, tieteellisten kokousten järjestämiseen sekä muuhun käyttötarkoitukseen laskennallisten tieteiden edistämiseksi.


Jäsenyyden hyödyt:


Materiaalia

Ole hyvä, tästä voit ladata yhdistyksen esitteen pdf-muodossa.


Ajankohtaista